Thursday, December 31, 2009

HAPPY NEW YEAR 2010 !

Dear About-Lanka readers,

Wish you a very Happy, Healthy and Prosperous New Year!

About-Lanka team.

Tuesday, December 15, 2009

ලංකාවෙ ක්‍රිකෙට් සහ ජනතාව

මේක අද හවස කොච්චියෙ එද්දි මට ඈහුන දෙබසක්.. කතාවෙ වගකීම කතා කල දෙන්නටම බාරයි.
A: මචං අද ලංකාව match එක පරදුනෙ හිතලමඉ නෙඩ?
B: පිස්සුද බන් එහෙම හිතල match පරදිනවද?
A: නෑ බං ඔය wrestling match pre-plan එවලුනෙ.. මට හිතෙන්නෙ දන් cricket උනත් එච්චරයි..
B: උබ අයි එහෙම කියන්නෙ?
A:මෙකනෙ බං, අද match එකෙ අපෙ කශ්ටිය එච්චර batting pitch එකත් වෙලත් උන්ට ගහන්න ඩුන්නෙ අයි?
B:උබ කියන්නෙ සන්ග සල්ලි අරන් කියලද?
A: එක මම දන් නෑ.. එත් බං ඔවර 45ට 383ක් ගහපු team එකට අන්තිම ball 30කට ලකුනු 31ක් ගහන්න බරි උන කිඋය්ල විස්වාස කරන්න පුලුවන්ඩ? සල්ලි තම බං..
B:කැත කතා කියන්න එපා සිරා, ඔය ලක්ශෙකට දෙකකට අපෙ කොල්ලො ක්‍රීඩාව පවල ඩේ ඩ?
A:උබලට ඔව තෙරෙන් නෑ ඩො, පොඩි ගනන් නෙමෙ කෝටි ගනන් එහ මෙහ වෙන්නෙ... සෙල්ලම අද උන වගෙ ලගට ගිහින් පරදුනාම තම ඔට්ටු අල්ලන උන්ට වාසි..
B: අඩො තො තව එක වචනයක් හරි කිව්වොත් ඇදල දාන්නෙ රෙල්ලුවට!
දෙන්නගෙ කතාව ටිකක් රන්ඩුවක් මට්ටම එන්න ආවම සද්දෙ වදි උන.. මෙ අතරෙ හිට ගෙන අඩ නින්දෙ උන්නු uncle කෙනෙක් ගස්සිල නගිටල අහපි " පුතෙ, අඩ match එකට මොකද උනෙ?"
මම: ලංකාව පරාදයි!

Monday, December 7, 2009

Kegalle District overall champions while Colombo in second place.

Six new meet records were established on the final day of the fourth Kegalle District Open Masters Athletic Championship concluded at Kegalle Public ground yesterday. Altogether a total of 13 new records were set up at this meet which was conducted by the Sri Lanka Athletic Association.

Kegalle District emerged overall champions while Colombo District finished in second place. Gampaha and Kandy Districts ended in third and fourth places respectively.

The meet was conducted under the patronage of Chief Minister of Sabaragamuwa Province Maheepala Herath. M.M.P. Kanthilatha (Gampaha) set a new record for the Javelin Throw in the 45-49 age group (Women’s) event with a distance 24.42m to erase the old record of 20.54m set by I. Warnakulasooriya of Anuradhapura District in the year 2008.

S.H.R Silva (Colombo) set a new record for the 1,500m in the 62-64 age group (Women’s) event with a time of 7.17.8 secs to improve on his own record 7.20.8 secs set up this year.

S.H.R. Silva (Colombo) also set up a record in the 3,000m under 45-49 age group (Women’s) event with a time of 16.23.2 sec. The earlier too was held by her district mate S.H.D Silva in 2008, clocking 21.54.4 secs

Malkanthi Sachithananda (Colombo) set a new record for the Discus Throw in the 70-74 age group (Women’s) event with a distance 10.35m to improve on her own record 9.93m set in 2008

W.J.C.Q. Fernando of Colombo set a new record for the Shot Putt event (65-70 age group - women’s) event with a time of 12.50.3 secs. The earlier record was established by Austin Samarasundara - 20.51.8 secs.

The other records established were W.C. Premaratne of Colombo in the 5km walk (50-55 age group - Women’s) - 35.28.4 secs, (old record 37.11.1 secs), I. Karunarathne of Gampaha in the Long Jump (60-64 age group - Women’s) - 3.69m. (old record 3.46m), K.M. Karunaratne of Kandy in the 400m (70-75 age group - Men’s) - 1.14.7 secs, (old record 1.14.19 secs), N.L.W. Narasinghe of Kandy in the 3,000m (70-75 age group - Men’s) - 14.18.9. (old record 14.26.24 secs), J.M. Punchi Banda of Kegalle in the Long Jump (70-75 age group - Men’s) - 4.38m. (old record 3.98m), R.A. Gunasekara of Kegalle in the Shot Putt (75-80 age group - Men’s) - 6.28m. (old record 4.66m).


Source- DAILYNEWS ONLINE

Wednesday, November 11, 2009

Missing Lankan teacher in HYDERABAD


'Missing' Lankan teacher, returns home!

Police of Hyderabad heaved a sigh of relief when they were informed that the missing Sri Lankan teacher.

According to Uppal inspector B Bhaskar, Gamini Silva was home sick and left the lodging facility at Don Bosco school in Ramanthapur without notifying the English and Foreign Languages University (Eflu) officials, where he had been attending special training-cum-English proficiency classes.

Other Sri Lankan members of the programme panicked after learning that Gamini did not return to the lodging on Sunday night and alerted the university authorities.

The Uppal police tried searching for the 44-year-old teacher at all hospitals in the city and alerted all police stations in Hyderabad and Cyberabad commissionerates. Meanwhile, other participants in the training programme kept in touch with relatives of Gamini back home.

The immigration authorities at the RGI airport were also alerted.

As the search was on, Gamini's family members called up Sri Lankan teachers here and informed them that he had safely reached home in Makola near Colombo in Sri Lanka.

"University officials confirmed that the teacher safely reached his home. From Hyderabad, he went to Chennai and took a flight to Colombo from there," the inspector said.

Sunday, November 8, 2009

Horana-Colombo Highway (120 route)

Agamathi ai Akamathi?

Horana-Colombo Highway (120 route)

හොරණ කොලඹ අධි වෙගී මාර්ගය...

අගමති ඇයි අකමති?

Picture near to Gonapola junction on 9th ,November, 2009

Comments are welcome!

FW: Sri lanka Pls Dnt Allow to Bring Cell Phones to School Girls

This is one act only!

Wednesday, October 28, 2009

VIP Vehicles

Source-Sri Lanka Guardian

Not a day passes without a road accident, often serious ones resulting in deaths, caused by speeding so-called “VIP Vehicles”. The most recent incident involving a VIP vehicle caused the death of a motorcyclist who was killed by a speeding VIP back-up vehicle.

Our President and others are shouting from every rooftop that the 30-year war has come to an end. Well, if that is the case, then why do we go on putting high-security convoys at the disposal of Provincial Councillors, MPs and Ministers who were not involved in the war in the first place?

Meanwhile, those providing the VIP security escort behave as if they were appointed by the Lord Almighty.

You have only to step into the streets of Colombo to see VIP vehicles whizzing past like bullets, while the ordinary citizens have to literally drive their vehicles off the roads. If you are a pedestrian, you are forced to stay as far from the road as possible and usually end up in a drain or ditch.

The question we would like to ask our President is whether all this VIP security is necessary now? It must be only in Sri Lanka that you find not-so-very-important persons, such as Provincial Councillors and Nation Building Ministers, and MPs supplied with elaborate security escort, and all paid by the tax-payer.

Mr. President and the Honourable Secretary of Defence, should you not now consider putting your foot down and ensure that the general public is not treated in this manner, as we are aware of some of the antics of these gentlemen enjoying such security.

The people are gradually getting fed up with the current situation. A clear signal was the recent apathy of the Southern voters, who did not turn up to vote at the Southern Provincial Council elections (a little over 60 per cent). One cannot sit on one’s laurels for too long.

It is time to reduce the security and implement a code of conduct/discipline for the officers comprising VIP security escort. It is also time to open the closed roads in Colombo.

There is no point in talking about “freedom of movement” in the North and the East if we cannot move about freely in Colombo, the country’s capital, as important roads in the city continue to be closed.

Note:
(VIP stands for Very Ignorant People or Very Idiotic Persons.)

Sunday, October 25, 2009

Sri Lanka Gazette

sri lanka gazette notifications
So many people try to find a web location they can view Government gazettes of Sri Lanka,so i thought post suitable links here..
Department of Government Printing has published all GAZETTES, BILLS, ACTS and Gazette Extraordinary of Government of Sri Lanka at its web site for public access.
You will be able access them though those below links; GAZETTES GAZETTES Are published on every Friday.See PART I-SECTION(I)for proclamation, appointments etc.
For Tenders and Auction sales please see the SECTION(IIB) SECTION(IIA) is for Exams,Vacancies etc.

2009 GAZETTES : http://documents.gov.lk/gazette/2009/Jan.htmor http://documents.gov.lk/gazette/2009/Dec.htm
2008 GAZETTES : http://documents.gov.lk/gazette/2008/Jan.htm
2007 GAZETTES : http://documents.gov.lk/gazette/2007/Jan.htm

Also The Associated Newspapers of Ceylon Ltd. publish Sinhala and Tamil versions..
www.dailynews.lk/2001/pix/gov_gazette.html

If you know better web page please comment!

Saturday, October 17, 2009

New TV series "Robin Hood" in Rupavahi


You people might wathing on Sri Lanka Rupavahini in every Sunday at 7pm
a new series of Robin Hood..
I was interested about it and thought to share some details with you..

by the way can you remember the my old post about old Robin Hood

robin hood, freya, tv series, series 3, theme


Robin Hood
Location: nottingham, United Kingdom
Robin Hood, Robin Hood films, Robin Hood television, Robin Hood resources, Robin Hood outlaw, Robin Hood blog, Robin Hood website, Robin Hood pictures, Robin Hood information.

BBC's new Robin Hood cast list and pictures
The new Robin Hood was filmed in Hungary rather than England as locations there can be more readily made to match medieval England. Of course it also affords a little more secrecy than filming at home.
There is still no sign of a Friar Tuck character, OR an arabic outlaw, but it is my personal opinion that both could be introduced in a subsequent series. Regarding the rest of the cast Robin Hood fans should be exited at the news Keith Allen will play the Sheriff of Nottingham. That fact alone should have you on the edge of your oak branch!

In pictures Jonas Armstrong (Robin Hood), Lucy Griffiths (Maid Marian), Keith allen (Sheriff of Nottingham) and Richard Armitage (Guy of Gisbourne)!

Wednesday, October 14, 2009

Jackie Fernandez

Pictures of  Jackie Fernandez

Me oyage ekada?

මෙ ඔයාගෙ එකද?

Tuesday, October 13, 2009